Logo

Telegram
Facebook

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди


Приватне підприємство «СВ-КОМПАНІ» (ПП «СВ-КОМПАНІ» ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: *, місцезнаходження суб᾽єкта господарювання: 28000 Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул.*, контактний номер телефону – (066) 650-51-29, адреса електронної пошти: SV- Kompani@gmail.com, місцезнаходження промислового майданчика: 52500, Дніпропетровська обл., Синельнниківський р-н, м. Синельникове, вул. *, оголошує про свій намір отримати дозвіл на викиди в атмосферу від джерел викидів для існуючого підприємства згідно ПКМУ №302 від 13.12.2002 р. Відомості про наявність висновку з ОВД: діяльність підприємства не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», який набрав чинності у 2017 році.

Загальний опис об’єкта: ПП «СВ-КОМПАНІ»  спеціалізується на виробництві горілчаних напоїв та виноградних вин.  Технологічне виробництво складається з дільниці приймання спирту, спиртосховищ, дільниці приготування горілки, ліній розливу горілки та виробництва вина. Для тепло забезпечення технологічних потреб передбачена котельня, де встановлено   котел, який працює на природному газі. Для технологічних потреб встановлені холодильні машини.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: спирт етиловий, кислота оцтова, вінілацетат оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид вуглецю, азоту (І) оксид, метан, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС). Загальний викид забруднюючих речовин складає   589,720363193   т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: на підприємстві не має виробництв та устаткування на якому повинні впроваджуватися найкращі існуючі технології та методи керування.

Перелік заходів щодо скорочення викидів: заходи не встановлюються, так як виконуються санітарні та екологічні нормативи.

Дотримання виконання природоохороних заходів щодо скорочення викидів: для даного підприємства не було встановлено заходи щодо  скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди відповідають технологічному регламенту і проектним показникам, що відповідає вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України N 309 від 27.06.2006.

Пропозиції і зауваження юридичні і фізичні особи можуть направляти в Дніпропетровську обласну державну адміністрацію за адресою м. Дніпро, пр.*, тел. 0-800-505-600.        

Строки подання зауважень та пропозицій: громадські організації і приватні особи можуть звернутися з зауваженнями і пропозиціями за вказаними адресами упродовж одного місяця з дати виходу повідомлення про намір.

                                                                                                            

 

 

 

 


Прес-служба СМР - 02.04.2024.