Статтею 7 Закону України №1928-IX „Про Державний бюджет України на 2022 рік” (далі - Закон) установлено у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі
з 1 січня 2022 року - 2 393 гривні,
з 1 липня - 2 508 гривень,
з 1 грудня - 2 589 гривень,
а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років:
з 1 січня 2022 року - 2 100 гривень,
з 1 липня -2 201 гривня,
з 1 грудня - 2 272 гривні;
дітей віком від 6 до 18 років:
з 1 січня 2022 року - 2 618 гривень,
з 1 липня - 2 744 гривні,
з 1 грудня - 2 833 гривні;
працездатних осіб:
1 січня 2022 року - 2 481 гривня,
з 1 липня - 2 600 гривень,
з 1 грудня - 2 684 гривні;
осіб, які втратили працездатність:
з 1 січня 2022 року - 1 934 гривні,
з 1 липня - 2 027 гривень,
з 1 грудня - 2 093 гривні.

Враховуючи зазначене, у 2022 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

надається у розмірі не менш як 25 відсотків розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць

2022 рік

з січня

з липня

з грудня

620,25

650,00

671,00

Допомога при народженні / усиновлені дитини:

надається у розмірі

41280,00

одноразова виплата:

10320,00

щомісячна виплата:

860,00

Допомога на дітей одиноким матерям

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

2022 рік

з січня

з липня

з грудня

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

2100,00

2201,00

2272,00

від 6 до 18 років

2618,00

2744,00

2833,00

від 18 до 23 років

2481,00

2600,00

2684,00

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 2,5 (3,5) прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги

2022 рік

з січня

з липня

з грудня

на дітей віком:

максимальний

до 6 років (2,5 ПМ)

5205,00

5502,50

5680,00

до 6 років для дітей з інвалідністю (3,5 ПМ)

7350,00

7703,50

7952,00

від 6 до 18 років (2,5 ПМ)

6545,00

6860,00

7082,50

від 6 до 18 років для дітей з інвалідністю (3,5 ПМ)

9163,00

9604,00

9915,50

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

надається у розмірі прожиткового двох прожиткових мінімумів встановлених для дітей відповідного віку

2022 рік

з січня

з липня

з грудня

до 6 років

4200,00

4402,00

4544,00

від 6 до 18 років

5236,00

5488,00

5666,00

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

2022 рік

з січня

з липня

з грудня

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

1050,00

1100,50

1136,00

від 6 до 18 років

1309,00

1372,00

1416,50

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.

2022 рік

з січня

з липня

з грудня

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць

2393,00

2508,00

2589,00

Одночасно зазначаємо, що з 1 січня 2022 року набуває чинності Закон України від 02.02.2021 №1176-IX "Про внесення змінидо статті 18 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо підвищення розміру допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність" відповідно до якого розмір допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність, стаовитиме два прожиткових мінімуми, втановлених для дітей відповідного віку.

2. Статтею 9 Закону встановлено, що у 2022 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 45 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків, для дітей - 130 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2022 році становитимуть:

з січня

з липня

з грудня

45 % ПМ для працездатних осіб)

1116,45

1170,00

1207,80

100 % для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю

1934,00

2027,00

2093,00

130 % для дітей віком:

до 6 років

2730,00

2861,30

2953,60

від 6 до 18 років

3403,40

3567,20

3682,90

від 18 до 23 років (за умови навчання)

3225,30

3380,00

3489,20


3. Законом України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю у 2022 році буде розраховуватися з урахуванням норм Закону № 2109-III, статті 7 Закону № 1928-IX та постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян”:

Державна соціальна допомога

з січня

з липня

з грудня

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд

6589,80

6906,90

7131,10

Особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

3868,00

4054,00

4186,00

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи

1934,00

2027,00

2093,00

одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

2997,70

3141,85

3244,15

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи

1934,00

2027,00

2093,00

одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

2610,90

2736,45

2825,55

на дітей з інвалідністю віком до 18 років

1934,00

2027,00

2093,00

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд

5553,80

5820,90

6009,10

на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд

2403,80

2519,40

2601,10

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

6589,80

6906,90

7131,10

на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд


2662,80


2790,90

2881,60

на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою

2030,70

2128,35

2197,65

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд

6230,70

6530,35

6741,65

на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд

3080,70

3228,85

3333,65

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

7266,70

7616,35

7863,65

на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

3339,70

3500,35

3614,15

При цьому, зазначаємо, що розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність яких пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, з урахуванням всіх надбавок, підвищень та інших доплат, у тому числі передбачених Кабінетом Міністрів України, підвищується на 50 відсотків розміру державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років на підставі документів, визначених Кабінетом Міністрів України. Зв’язок інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, отриманим дитиною з інвалідністю до 18 років, встановлюється лікарсько-консультативними комісіями закладів охорони здоров’я у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

З 1 січня 2022 року особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, дітям з інвалідністю підгрупи А віком від 0 до 18 років збільшується надбавка на догляд відповідно до норм Закону України “Про внесення змін до статті 3 Закону України від 02.09.2020 № 851-IX “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд”.

Джерело: Міністерство соціальної політики України