Синельниківський відділ з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Дніпровського приміського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області інформує

За станом здоров`я або з інших причин пенсіонер іноді не має можливості отримувати належні йому пенсійні виплати особисто. У такому разі він може доручити цю справу комусь іншому, оформивши відповідній документ, тому, Дніпровське приміське об`єднань управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області роз`яснює порядок виплати пенсій згідно чинного законодавства за довіреністю.

Статтею 47 Закону України “Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування” передбачено можливість виплати пенсії за довіреністю, порядок і строк дії якої визначаються законом. Виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності.

У випадках виплати пенсії через банківські установи згідно з пунктом 14 “Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через їх поточні рахунки у банках” затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 30 серпня 1999р. № 1596 (зі змінами), якщо суми пенсій одержуються за довіреністю більше, ніж один рік або не одержуються з поточного рахунку більше, ніж один рік, то уповноважений банк зобов’язаний повідомити про це відповідний орган Пенсійного фонду не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли такі обставини, а одержувач пенсії повинен особисто подати нову заяву до органу Пенсійного фонду на продовження виплати пенсії за довіреністю. У разі відсутності такої заяви перерахування на поточний рахунок у визначеному одержувачем установу банку припиняється, пенсія переводиться на поштове відділення зв`язку за місцем проживання одержувача в установленому порядку.

Згідно з “Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку” , зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.07.2009 за № 592/16608, виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності.

Отже, якщо довіреність оформлена на строк понад один рік, то після закінчення кожного року дії довіреності, для продовження виплати пенсії пенсіонер зобов’язаний особисто звернутися із заявою та необхідними документами до відповідного органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку. Інакше, органи Пенсійного фонду будуть діяти відповідно до зазначених вище норм пенсійного законодавства.