За звітний період обсяг доходів міського бюджету (без врахування власних надходжень бюджетних установ) становить 141957,5 тис.грн., у тому числі надходження до загального фонду міського бюджету становлять 141080,8 тис.грн., з них податки та збори до загального фонду – 35381,1 тис.грн., або 100,6% до плану періоду, міжбюджетні трансферти – 105699,7 тис.грн. або 97,4% до плану періоду, надходження до спеціального фонду становлять 876,7 тис.грн., з них надходження податків і зборів – 876,07 тис.грн. або 95,8% до плану періода.

Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду міського бюджету виконано в сумі 134026,1 тис.грн., або 90,3 % від плану періоду .

Видатки загального фонду міського бюджету спрямовано :

- на утримання установ - 31,6 % , або 42401,9 тис.грн.,

- на соціальний захист населення – 58,8 % , або 78827,5 тис.грн.,

- на житлово – комунальне господарство – 0,9 % , або 1252,9 тис.грн. ,

- на утримання та розвиток автомобільних доріг – 1,1% , або 1475,0 тис.грн.

- на медичну субвенцію районному бюджету, для надання послуг з охорони здоров’я населенню міста – 6,5 %, або 8667,2 тис.грн.

- на субвенцію районному бюджету на виконання заходів міської програми з охорони здоров’я – 0,8 %, або 1050,0 тис.грн.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за І половину травня виплачена у повному обсязі. Для забезпечення виплати заробітної плати за ІІ половину травня у встановлені терміни кошти профінансовано на рахунки розпорядників 1 червня 2018 року.

Проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

За рахунок субвенцій на державні соціальні виплати використано :

на пільги та субсидії населенню при уточненому плані 60289,6 тис.грн. виконання склало 60289,6 тис.грн.;

на державну допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу при плані 18242,3 тис.грн. виконання склало 16863,3 тис.грн.

на забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т ч сімейного типу, прийомних сім`ях), в сім`ях патронатного вихователя при плані 715,7 тис.грн. використано 590,3 тис.грн..

Виконання видатків спеціального фонду становить 3494,1 тис.грн., в тому числі капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку – 1822,9тис.грн.,видатки за рахунок фонду охорони природного середовища – 1,0тис.грн. та видатки за рахунок власних надходжень установ – 1670,2 тис.грн.

Начальник міськфінуправління В.Г.ДУБОВЕНКО