За звітний період обсяг доходів міського бюджету (без врахування власних надходжень бюджетних установ) становить 165715,3 тис.грн., у тому числі надходження до загального фонду міського бюджету становлять 164833,1 тис.грн., з них податки та збори до загального фонду – 43870,6 тис.грн., або 102,6% до плану періоду, міжбюджетні трансферти – 120962,5 тис.грн. або 95,4% до плану періоду, надходження до спеціального фонду становлять 882,2 тис.грн., з них надходження податків і зборів – 882,2 тис.грн. або 96,3% до плану періода.

Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду міського бюджету виконано в сумі 156417,2тис.грн., або 90,6 % від плану періоду .

Видатки загального фонду міського бюджету спрямовано :

- на утримання установ - 36,6 % , або 57283,4 тис.грн.,

- на соціальний захист населення – 53,2 % , або 83221,0 тис.грн.,

- на житлово – комунальне господарство – 1,0 % , або 1616,1 тис.грн. ,

- на утримання та розвиток автомобільних доріг – 1,6% , або 2429,2 тис.грн.

- на медичну субвенцію районному бюджету, для надання послуг з охорони здоров’я населенню міста – 6,6 %, або 10400,7 тис.грн.

- на субвенцію районному бюджету на виконання заходів міської програми з охорони здоров’я – 0,7 %, або 1050,0 тис.грн.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ виплачена у повному обсязі відповідно до встановлених термінів.

Проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

За рахунок субвенцій на державні соціальні виплати використано :

на пільги та субсидії населенню при уточненому плані 61901,4 тис.грн. виконання склало 60941,1 тис.грн.;

на державну допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу при плані 21965,2 тис.грн. виконання склало 20173,5 тис.грн.

на забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т ч сімейного типу, прийомних сім`ях), в сім`ях патронатного вихователя при плані 869,0 тис.грн. використано 708,4 тис.грн..

Виконання видатків спеціального фонду становить 5265,0 тис.грн., в тому числі капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку – 3184,2тис.грн.,видатки за рахунок фонду охорони природного середовища – 1,0тис.грн. та видатки за рахунок власних надходжень установ – 2079,8 тис.грн.