Звіт

про проведену роботу Управління Державної казначейської служби України у м.Синельниковому Дніпропетровськлї області

щодо контролю за надходженням та використанням коштів Державного та місцевих бюджетів по м.Синельниковому за І півріччя 2018 року

Для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів станом на 01.07.2018 року на ім'я управління відкрито 544 доходних рахунків.

За І півріччя 2018 року визначилась тенденція збільшення надходжень від платників м. Синельникове доходів до держбюджету, цільових фондів у порівнянні з аналогічними періодами 2016 та 2017 років. Так, у порівнянні з 2017 роком одержано більше доходів до державного бюджету на суму 48710,6 тис. грн. А в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшились надходження на суму 46327,7 тис. грн. Надходження (без врахування власних надходжень бюджетних установ) за останні три роки склали:

- 1 півріччя 2018 року – 68921,7 тис.грн;

- 1 півріччя 2017 року – 20211,1 тис.грн.;

- 1 півріччя 2016 року – 22594,0 тис.грн.;

В 2018 році почав надходити акцизний збір із вироблених в Україні товарів – лікеро - горілчана продукція, надходження якого складають 35,5 тис. грн. Також збільшились надходження до Державного бюджету таких податків, як: податок на прибуток приватних підприємств (приблизно в 4 рази), податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) (приблизно в 2 рази), податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (на 25%).

Управлінням, протягом І півріччя 2018 року відшкодування ПДВ платникам м. Синельникове не відбувалось.

На відміну від державного бюджету, за останні три роки збільшились надходження від платників м. Синельникове до місцевого бюджету по м. Синельникове. Так, у порівнянні з аналогічними періодами минулих років: 2016 року на 73144,6 тис. грн., та 2017 року на суму 39754,2 тис. грн.

Надходження за останні три роки до місцевого бюджету по м. Синельникове (без врахування власних надходжень бюджетних установ) склали:

- 1 півріччя 2018 року – 165715,3 тис.грн.

- 1 півріччя 2017 року – 125961,1 тис.грн.

- 1 півріччя 2016 року – 92570,7 тис.грн.;

Збільшились надходження до місцевих бюджетів за рахунок податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати та різних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на визначені цілі.

Управлінням протягом І півріччя 2018 року було набрано та виконано:

38 платіжних доручень по поверненню та перекиду коштів з рахунків державного бюджету на суму 46767,60 грн.;

96 платіжних доручень по поверненню та перекиду коштів місцевих бюджетів на суму 2457787,57грн.

За результатами звітності Управління Державної казначейської служби України у м. Синельниковому Дніпропетровської області в першому півріччі 2018 року бюджет міста Синельникового

по загальному фонду при річному розписі використання розпорядниками коштів 283 847 954,14 грн., касові видатки розпорядників коштів склали 156 417 240,51 грн.

по спеціальному фонду бюджету при річному розписі використання 31 696 624,11 грн., касові видатки розпорядників коштів в першому півріччі 2018 року склали 5 265 015,58 грн..

За власними надходженнями бюджетних установ міського бюджету в першому півріччі 2018 року:

- надходження від платних послуг бюджетних установ склали 2 719 533,50 грн. та касові видатки склали 1 277 211,11 грн..

- надходження з інших джерел власних надходжень бюджетних установ міста склали 964 516,53 грн. та касові видатки склали 926 630,56 грн..

В першому півріччі 2018 року всього надійшло міжбюджетних трансфертів (субвенцій та дотацій) місцевому бюджету в сумі 109 853 553,82 грн. з них:

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 20 174 337,79 грн. Витрачено 20 173 481,85 грн., залишок – 855,94 грн.;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло - , водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд ) – 61 733 292,58 грн.. Витрачено 60 773 129,91грн., залишок – 960 162,67 грн.;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 168 074,50 грн. Витрачено 167 967,74 грн., залишок складає 106,76 грн.;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань –351 153,00 грн., витрачено 350 472,42 грн., залишок – 680,58 грн.;

- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 20 854 900,00 грн. Витрачено (з урахуванням залишку на початок року в сумі 70 208,99 грн.) – 18 341 941,40 грн. Залишок на кінець звітного періоду на рахунках місцевих бюджетів 2 583 167,59 грн. Залишок на кінець звітного періоду на рахунках бюджетних установ 0,00 грн.;

- Медична субвенція державного бюджету місцевим бюджетам – 4 180 300,00 грн., касові видатки (з урахуванням залишку на початок року в сумі 103 676,45 грн.) склали 3 758 108,21 грн., залишок на рахунках місцевих бюджетів 525 868,24 грн.;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 573 426,00 грн. Витрачено 16 518,39 грн., залишок складає 556 907,61 грн.;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях в сумі 708 413,99 грн. витрачена в повному обсязі;

  • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених п. п. 5-8 п. 1 ст. 10 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції в сумі 784 883,96 грн.. Субвенція в 1 півріччі 2018 року не використовувалась. Залишок на рахунках місцевих бюджетів складає 784 883,96 грн..
  • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 324 772,00 грн.. Субвенція в 1 півріччі 2018року не використовувалась. Залишок на рахунках місцевих бюджетів станом на 01.07.2018року складає 324 772,00 грн..

У 1 півріччі 2018 року позичка на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету з єдиного казначейського рахунку не надавалась. Заборгованість станом на 01липня 2018 року за короткотерміновою позичкою відсутня та за середньостроковою позичкою обліковується в казначействі заборгованість в сумі 6 266 280,24 грн.

Станом на 01 липня 2018 року по загальному фонду бюджету м. Синельникове кредиторська заборгованість розпорядників коштів місцевого бюджету становить 14 931 682,62 грн., з них прострочена в сумі 245 361,62 грн. (судові рішення на погашення соціальних пільг 2013року знаходяться в реєстрі Державної казначейської служби України на виконанні за програмою 3504040 Гарантії держави) та заборгованість термін якої не настав в сумі 14 686 321,00 грн.(зареєстрована заробітна плата установ міського бюджету за червень 2018року строк виплати якої до 7 липня 2018року). Станом на 01 липня 2018 року по спеціальному фонду бюджету м. Синельникове кредиторська заборгованість розпорядників коштів відсутня.

На виконання Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року № 2456-6, Закону України „ Про Державний бюджет на 2017рік ”, Рішення Синельниківської міської ради сьомого скликання шістнадцятої сесії „ Про міський бюджет на 2017 рік ” від 16.12.2016 року №228-16/7 із внесенними змінами, Розпорядження КМУ від 11 січня 2017року №15-р „ Про затвердження переліків бюджетних програм, порядки використання коштів державного бюджету за якими визначаються у 2017 році Кабінетом Міністрів України, та бюджетних програм, за якими затверджені порядки використання коштів державного бюджету ” та постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2016р. №102 „ Про внесення змін до постанови КМУ від 04.04.2001року №332 ” Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів”, Постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016р. №151 Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів, Державної казначейської служби та установ, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших соціальних виплат, під час перерахування таких виплат ” Управління Державної казначейської служби України у м. Синельниковому Дніпропетровської області здійснює контроль за правильністю і ефективністю витрачання коштів державного, обласного та місцевого бюджетів.

За результатами звітності Управління Державної казначейської служби України у м. Синельниковому Дніпропетровської області в першому півріччі 2018 року загальний фонд за програмами державного бюджету розпорядників коштів міста Синельникове затверджено на 2018рік в розмірі 70 951 043,76 грн. та касові видатки розпорядників коштів склали 40 322 195,36 грн.

За власними надходженнями бюджетних установ за програмами розпорядників коштів спеціального фонду державного бюджету в першому півріччі 2018 року:

- надходження від платних послуг бюджетних установ склали 78827,50грн. та касові видатки склали 42901,11 грн.

- надходження з інших джерел власних надходжень бюджетних установ міста склали 25650,00 грн. та касові видатки склали 13000,00 грн..

Фінансування витрат, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, здійснюється через рахунки Управління праці та соціального захисту населення Синельниківської міської ради. Виплата пільг постраждалим від аварії на ЧАЕС, адресна допомога внутрішньо переміщеним особам, матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з строкової служби, заходи з реабілітації учасників АТО здійснюється персоніфіковано Управлінням праці та соціального захисту населення згідно розрахунків установ, організацій та підприємств міста через реєстраційні рахунки державного бюджету, відкриті в казначействі за балансовим рахунком № 3521.

За І півріччя 2018 року видатки, пов’язані з одноразовими виплатами жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми, за КПКВ 2501130 «Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми» склали 8254,26 грн.та кредиторська заборгованість на 01.07.2018 за цими виплатами відсутня.

За І півріччя 2018 року касові видатки, пов’язані з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, за КПКВ 2501200 „Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ” склали 17572,13 грн. та кредиторська заборгованість за цим напрямком соціальних виплат станом на 01.07.2018 року становить 37479,96 грн.

За І півріччя 2018 року видатки за КПКВ 2501480 ,,Надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг ” по місту Синельникове склали 868113,41 грн. за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» та кредиторська заборгованість за цим напрямком соціальних виплат на 01.07.2018 року відсутня.

За І півріччя 2018 року видатки, пов’язані з виплатою матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненими з військової строкової служби, за КПКВ 2501570 «Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям ,звільненими з військової строкової служби» склали 33361,37 грн. за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» та кредиторська заборгованість за цим напрямком соціальних виплат на 01.07.2018 року відсутня.

Станом на 01.07.2018 в управлінні обслуговується 23 установи, яким відкрито для обслуговування 457 рахунків, з них:

- 3 установи, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету ;

- 15 установ, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету;

- 5 - інші клієнти, які не віднесені до бюджетів.

Начальник управління О.А.Бутіна