Звіт про проведену роботу Управління Державної казначейської служби України у м.Синельниковому Дніпропетровськлї області щодо контролю за надходженням та використанням коштів Державного та місцевих бюджетів по м.Синельниковому за І квартал 2018рік

Для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів станом на 01.04.2018 року на ім'я управління відкрито 537 доходних рахунків.

За І квартал 2018 року визначилась тенденція збільшення надходжень доходів до держбюджету, цільових фондів у порівнянні з аналогічними періодами 2016 та 2017 років. Так, у порівнянні з 2017 роком одержано більше доходів до державного бюджету на суму 6132,1 тис. грн. А в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшились надходження на суму 6784,8 тис. грн. Надходження (без врахування власних надходжень бюджетних установ) за останні три роки склали:

- 1 квартал 2018 року – 16489,2 тис.грн;

- 1 квартал 2017 року – 9704,4 тис.грн.

- 1 квартал 2016 року – 10357,1 тис.грн.;

Збільшились надходження до Державного бюджету таких податків, як: податок на прибуток приватних підприємств (приблизно в 2 рази), податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) ( приблизно в 2 рази), податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати ( на 25%).

Протягом І кварталу 2018 року відшкодування ПДВ платникам м. Синельникове не відбувалось.

На відміну від державного бюджету, за останні три роки збільшились надходження до місцевого бюджету по м. Синельникове. Так, у порівнянні з аналогічними періодами минулих років: 2016 року на 50229,3тис. грн., та 2017 року на суму 13965,6 тис. грн.

Надходження за останні три роки до місцевого бюджету по м.Синельникове (без врахування власних надходжень бюджетних установ) склали:

- 1 квартал 2018 року – 88063,4 тис.грн.

- 1 квартал 2017 року – 74097,8 тис.грн.

- 1 квартал 2016 року – 37834,1 тис.грн.;

Збільшились надходження до місцевих бюджетів за рахунок податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати та різних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на визначені цілі.

За результатами звітності Управління Державної казначейської служби України у м. Синельниковому Дніпропетровської області в I кварталі 2018 року бюджет міста Синельникового при річному розписі використання розпорядниками коштів склав 280 899 664,93 грн. касові видатки розпорядників коштів склали по загальному фонду 81 765 310,36 грн. та по спеціальному фонду при річному розписі використання на I квартал 2018 року 28 768 237,36 грн. видатки розпорядників коштів склали 1 119 982,01 грн..

За власними надходженнями за I квартал 2018 року:

- надходження від платних послуг бюджетних установ склали 677 375,21 грн.. Видатки склали 524 721,68 грн..

Надходження з інших джерел власних надходжень бюджетних установ склали 417 309,33 грн..Видатки склали 379 769,56 грн..

За I квартал 2018 року всього надійшло міжбюджетних трансфертів (субвенцій та дотацій) з державного бюджету місцевому бюджету в сумі 15 111 100,00 грн. з них:

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 10 117 926,07 грн. Витрачено в повному обсязі;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло - , водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд ) – 39 322 203,68 грн.. Витрачено в повному обсязі ;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 70 774,50 грн. Витрачено в повному обсязі;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 175 560,00 грн., витрачено 173 935,26 грн., залишок – 1 624,74 грн.;

- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 7 820 700,00 грн. Витрачено (з урахуванням залишку на початок року в сумі 70 208,99 грн.) – 6 102 355,73 грн. Залишок на кінець звітного періоду на рахунках місцевих бюджетів 1 788 553,26 грн. Залишок на кінець звітного періоду на рахунках бюджетних установ 0,00 грн.;

- Медична субвенція державного бюджету місцевим бюджетам – 7 290 400,00 грн., касові видатки (з урахуванням залишку на початок року в сумі 103 676,45 грн.) склали 1 669 642,00 грн., залишок на рахунках місцевих бюджетів – 524 234,45 грн.;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам - 354 143,57 грн. Витрачена в повному обсязі;

У I кварталі 2018 року позичка на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету не надавалась. Заборгованість станом на 01 квітня 2018 року за короткотерміновою позичкою відсутня, за середньостроковою позичкою заборгованість становить 6 266 280,24 грн.

Станом на 01 квітня 2018 року по загальному фонду бюджету м. Синельникове кредиторська заборгованість становить 26 272 801,66 грн. з них прострочена в сумі 6 079 642,46 грн. та заборгованість термін якої не настав в сумі 20 193 159,20 грн. Прострочена заборгованість виникла з причини недостатності надходження субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на оплату пільг та субсидій.

Станом на 01 квітня 2018 року по спеціальному фонду бюджету м. Синельникове кредиторська заборгованість по видаткам становить 30 479,09 грн..

Фінансування витрат, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету через рахунки Управління праці та соціального захисту населення Синельниківської міської ради. Виплата пільг постраждалим від аварії на ЧАЕС, адресна допомога внутрішньо переміщеним особам, матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з строкової служби, заходи з реабілітації учасників АТО здійснюється персоніфіковано Управлінням праці та соціального захисту населення згідно розрахунків установ, організацій та підприємств через реєстраційні рахунки, відкриті в нашому управлінні за балансовим рахунком № 3521.

За I квартал 2018 року видатки, пов’язані з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, за КПКВ 2501200 „Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ” склали 13849,20 грн.,а саме:

КЕКВ 2710 „ Виплата пенсій і допомоги ” – 7350,00 грн.;

КЕКВ 2730 „ Інші виплати населенню ” – 6499,20 грн.

Кредиторська заборгованість по КПКВ 2501200 „ Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ” станом на 01.04.2018 року становить 25526,91 грн.,а саме:

КЕКВ 2710 „ Виплата пенсій і допомоги ” – 1264,13 грн.;

КЕКВ 2730 „ Інші виплати населенню ” – 24262,78 грн.

За I квартал 2018 року видатки, пов’язані з одноразовими виплатами жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми, за КПКВ 2501130 «Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми» склали 4816,34 грн., а саме:

КЕКВ 2240 „ Оплата послуг (крім комунальних) ” – 10,84 грн

КЕКВ 2730 „ Інші виплати населенню ” – 4805,0 грн.

Кредиторська заборгованість на 01.04.2018 по КПКВ 2501130 «Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми» відсутня.

За I квартал 2018 року видатки за КПКВ 2501480 ,,Надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг ” склали 444082,88 грн. за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».

Кредиторська заборгованість на 01.04.2018 року по КПКВ 2501480 ,,Надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг ” відсутня.

За I квартал 2018 року видатки, пов’язані з виплатою матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненими з військової строкової служби, за КПКВ 2501570,,Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям ,звільненими з військової строкової служби ” склали 1378,00 грн. за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».

Кредиторська заборгованість станом 01.04.2018 року по КПКВ 2501570 ,,Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненими з військової строкової служби ” відсутня.

В управлінні обслуговується 25 установ, яким відкрито для обслуговування 442 рахунки, з них:

- 3 установи, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету ;

- 14 установ, які утримуються за рахунок коштів міського та обласного

бюджетів;

- 8 інші клієнти, які не віднесені до бюджетів.

Протягом І кварталу 2018 року в управлінні виконано 9 Ухвал Суду по поверненню коштів судового збору на суму 12942,40 грн.

Протягом 1 кварталу 2018 року проведено 1 спільну нараду з розпорядниками бюджетних коштів за участю міського фінансового управління Синельниківської міської ради з питань щорічної оцінки діяльності головних бухгалтерів в казначействі, з питань вивчення змін до бюджетного законодавства та запровадження програмного забезпечення АС Е-Казна з електронної звітності та реєстрація в програмному забезпеченні – електронних кабінетах кожного розпорядника та одержувача бюджетних коштів, проведення тестування надання електронної звітності за 2017рік, а також з проблемних питань, що виникають при обслуговуванні бюджетних коштів про що складено 1 протокол. Питання, які обговорювались на нараді: застосування в роботі бюджетних установ; порядок проведення оцінки та безпосередньо оцінка роботи головних бухгалтерів за 2017рік згідно наказу Міністерства фінансів України від 01.12.2011року №1537; питання нових стандартів в бухгалтерському обліку розпорядників бюджетних коштів з урахуванням вимог наказу Державної казначейської служби України від 20.12.2016року №388 „ Про затвердження Плану заходів із запровадження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі”, відновлення роботи по дистанційному обслуговуванню розпорядників та одерхувачів бюджетних коштів в 2018році в УДКСУ у м.Синельниковому Дніпропетровської області через програмно – технічний комплекс «Клієнт Казначейства – Казначейство», огляд основних змін законодавства та порушень чинного законодавства розпорядниками бюджетних коштів щодо казначейського виконання бюджетів за видатками, питання запобігання та виявлення корупції питання Складання квартальної звітності з урахуванням внесених змін до форм звітності.

Начальник управління О.А.Бутіна