Правлінням Фонду соціального страхування України затверджено новий Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та деяких виплат потерпілим на виробництві (далі – Порядок № 12). Відповідна постанова набуває чинності з 01 жовтня 2018 року та, зокрема, впроваджує систему оперативного інформування роботодавцями про здійснення виплат співробітникам шляхом надання до робочого органу виконавчої дирекції Фонду повідомлення та нової форми заяви-розрахунку.

За новим порядком відділення управління виконавчої дирекції Фонду після надходження заяви-розрахунку здійснюватиме перевірку інформації, наведеної в ній, зокрема, правильність нарахування виплат, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, дані про сплату ЄСВ тощо.

При виявленні помилок або недостовірних відомостей заява-розрахунок повертається страхувальнику з рекомендаціями щодо їх усунення.

Перевірка заяви-розрахунку, надання рекомендацій за її результатами та фінансування для здійснення виплати застрахованій особи здійснюється відділеннями управління виконавчої дирекції Фонду упродовж 10 робочих днів після надходження заяви-розрахунку від роботодавця.

Відповідно до частини другої статті 32 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах виплачується застрахованим особам у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

Заява-розрахунок (додаток 1 до Порядку № 12) може бути передана роботодавцем і прийнята відділенням Фонду в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису.

Страхувальник оформлює заяву-розрахунок і передає не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття комісією (уповноваженим) із соціального страхування рішення про призначення матеріального забезпечення.

Особливу увагу необхідно звернути, що Порядок № 12 визначає механізм та умови фінансування страхувальників для надання за рахунок коштів ФССУ:

1) матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, передбаченого ст. 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі – Закон № 1105) за такими видами:

· допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

· допомога по вагітності та пологах;

· допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

2) виплат потерпілим на виробництві, передбачених абзацом 4 ч. 3 ст. 42 Закону № 1105, за такими видами:

· допомога по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

· виплата при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;

· відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.

Протягом місяця з дня проведення виплат за рахунок ФССУ страхувальник надсилає повідомлення про проведення виплат за формою згідно з додатком 2 до Порядку № 12. Повідомлення може бути за вибором страхувальника:

· надіслано в електронному вигляді з використанням ЕЦП;

· надіслано листом з повідомленням;

· надано безпосередньо до робочого органу виконавчої дирекції ФССУ чи його відділення.

Якщо протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування ФССУ роботодавець не подає відповідне повідомлення, це буде підставою для проведення перевірки Фондом щодо використання страхувальником коштів Фонду (п. 11 Порядку № 12).

Коли сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на проведення виплат за рахунок коштів Фонду, невикористані страхові кошти протягом 3 робочих днів повертаються страхувальником на рахунок робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення, з якого надійшло фінансування, та листом надсилається пояснення причин повернення коштів.

Якщо страхувальник виявить помилки при нарахуванні виплат за минулі періоди (за межами діючого бюджетного року), надлишково нараховані та виплачені кошти повертаються ним до відділення управління виконавчої дирекції Фонду, одночасно надсилається обґрунтоване письмове пояснення щодо причин повернення страхових коштів.

Звертаємо увагу на нове Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затверджене Постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 13.

Надаємо перелік деяких постанов правління Фонду соціального страхування України, прийнятих 19 липня 2018 року:

№ 11 «Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат»;

№ 12 «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України» (Порядок № 12);

№ 13 «Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» (Постанова 13);

№ 19 «Про внесення змін до постанови правління Фонду соціального страхування України від 13 липня 2017 року № 39 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України»,

з якими можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Фонду http://www.fse.gov.ua та сайтах міста та району: http://sinrada.gov.ua, http://www.sinel.dp.gov.ua .

Начальник відділення Н.В. Приходько