Пробація – це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (далі - клієнт пробації), та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого.

Буває так, що у житті людини щось відбулося і вона вчинила злочин, за який має понести покарання. Покарання, яке призначається судом - не для того, щоб зруйнувати життя людини, а для того, щоб надати можливість виправитися та усвідомити свій вчинок та не вчиняти злочини й надалі. Існує багато причин, які не виправдовують людину, яка вчинила злочин, але дають суду підстави для того, щоб не позбавляти волі. Для цього існують покарання, не пов’язані з позбавленням волі. Адже поведінка такої особи не несе значної небезпеки життю і здоров’ю інших. На таких злочинців судом визначено певні обмеження і обов’язки.
Саме для цього існує служба пробації.
Пробація не лише контролює поведінку правопорушників, залишених судом у суспільстві, але й надає їм необхідні консультації і підтримку, що допомагають змінити поведінку і не вчиняти в подальшому правопорушень.

Мета діяльності органів пробації - забезпечення безпеки суспільства (громади) шляхом надання необхідної підтримки та допомоги клієнту пробації із залученням спеціалістів різних служб та організацій, надання суду інформації, що характеризує клієнта, а також здійснення нагляду і контролю, аби уникнути вчинення ним повторних правопорушень.

Завдання і функції уповноважених органів з питань з питань пробації визначені Законом України «Про пробацію», Кримінальним, Кримінальним процесуальним, Кримінально-виконавчим кодексами України та іншими законами України.

ПРОБАЦІЯ - ЦЕ ...

► забезпечення безпеки суспільства (громади) шляхом запобігання вчиненню правопорушень;

► надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення (складення досудової доповіді);

► організація виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;

► пробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, спрямована на підтримку такої особи в суспільстві (консультації, мотивування до змін, сприяння у вирішенні проблемних питань);

► допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі, в адаптації до життя в суспільстві.

ПЕРЕВАГИ ПРОБАЦІЇ:

ДЛЯ ОСОБИ, яка вчинила правопорушення:

  1. можливість змінитись без перебування у місцях позбавлення волі (ізоляції від суспільства), підтримка на шляху до змін
  2. збереження сімейних стосунків та зв’язків у громаді
  3. збереження роботи та житла
  4. позитивний соціальний ефект: особа не втрачає соціальні зв’язки та шанс створити сім’ю.

Пробація – це ефективний помічник громади, яка дбає про безпеку людей. Ефективність пробації залежить від того, наскільки громада їй довіряє і допомагає виконувати завдання пробації, у тому числі шляхом безпосередньої участі волонтерів у діяльності пробації.

© 2022 Supported by Gray