Оголошується конкурс на заміщення посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Синельниківської міської ради»", яка знаходиться за адресою: м. Синельникове, вул. Воїнів-афганців, 5.

Умови роботи та оплати праці: керівник КУ «ІРЦ СМР» є педагогічним працівником, отримує посадовий оклад, доплати за вислугу років, престижність педагогічної праці, надбавку за роботу з дітьми з особливими освітніми потребами, щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення. Щорічна основна відпустка становить 56 календарних днів.

Основні вимоги до претендента на посаду:

громадянство України, вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія», стаж роботи не менше 5 років за фахом, вільне володіння державною мовою, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

21-25.05.2021 року вивчення конкурсною комісією поданих документів, прийняття рішення щодо допущення претендентів до участі в Конкурсі;

27.05.2021 – конкурсне випробування, яке включає самопрезентацію кандидата та співбесіду з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності (за адресою: м. Синельникове, вул. Виконкомівська, 30, відділ освіти СМР).

Перелік документів, які надаються для участі у конкурсі:

- письмова заява про участь у Конкурсі та згода на обробку персональних даних;

- копія (копії) документа (документів) про освіту;

- копія особового листка з обліку кадрів;

-копія трудової книжки, що підтверджує стаж роботи;

- автобіографія;

- копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

- копію військового квитка та особову картку ТФ П2 (для військовозобов’язаних).

Копії зазначених документів повинні бути завіреними у відповідності до вимог чинного законодавства. Визначені документи подаються особисто (або уповноваженою особою за довіреністю).

Терміни та адреса подання документів з 28.04.2021 до 20.05.2021 включно за адресою: відділ освіти Синельниківської міської ради, вул. Виконкомівська, 30, м. Синельникове, 52500, телефон для довідок щодо додаткової інформації про проведення конкурсного відбору 0962265873, адреса ел.пошти gorono.sinelnikovo@gmail.com, контактна особа: Серафимович Ганна Анатоліївна.