Оголошується конкурс на заміщення посад керівників комунальних закладів загальної середньої освіти м. Синельникове:

"Синельниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Синельниківської міської ради Дніпропетровської області", яка знаходиться за адресою: м. Синельникове, вул. Миру, 13.

"Синельниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Синельниківської міської ради Дніпропетровської області", яка знаходиться за адресою: м. Синельникове, вул. Музейна, 27А.

"Синельниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Синельниківської міської ради Дніпропетровської області" яка знаходиться за адресою: м. Синельникове, вул. Козацька, 44.

Умови роботи та оплати праці: Керівник закладу загальної середньої освіти отримує посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 №557, надбавки та доплати за вислугу років, престижність педагогічної праці, щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення. Щорічна основна відпустка становить 56 календарних днів.

Основні вимоги до учасників конкурсу:

-​ громадянство України, вільне володіння українською мовою, вища освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі організаторські здібності, стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

27.05.-02.06.2021 року – вивчення конкурсною комісією поданих документів, прийняття та оприлюднення рішення щодо допущення претендентів до участі в Конкурсі;

05-15.06.2021 року ознайомлення кандидатів із закладами загальної середньої освіти, їх трудовими колективами та представниками органів громадського самоврядування;

- 24.06.2021 р. - конкурсний відбір, що включає перевірку знань законодавства у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування, перевірку професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання; публічну презентацію перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, та співбесіду (за адресою: м. Синельникове, вул. Виконкомівська, 30, відділ освіти СМР).

- 25.06.2021року – оприлюднення результатів конкурсного відбору.

Перелік документів, які надаються для участі у конкурсі:

- заява про участь у конкурсі, згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

- автобіографія та /або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України або ID-картки;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідка про відсутність судимості (дата видачі не більше 30 календарних днів);

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду (затвердженої форми);

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості за бажанням претендента.

Визначені документи подаються особисто (або уповноваженою довіреністю особою)

Терміни та адреса подання документів з 28.04.2021 до 26.05.2021 включно за адресою: відділ освіти Синельниківської міської ради, вул. Виконкомівська, 30, м. Синельникове, 52500, телефон для довідок щодо додаткової інформації про проведення конкурсного відбору 0962265873, адреса ел.пошти gorono.sinelnikovo@gmail.com, контактна особа: Серафимович Ганна Анатоліївна.