Виконавчий комітет Синельниківської міської ради оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими (ветеранськими) організаціями для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2021 році за рахунок коштів міського бюджету ( далі - Конкурс). Прийом заявок триватиме до 29 травня 2020 року включно.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049 ( зі змінами та доповненнями) (далі - Порядок).

Метою проведення конкурсу є залучення громадських об'єднань ветеранів до життя міста та забезпечення ефективного і прозорого використання бюджетних коштів.

У конкурсі беруть участь громадські об'єднання ветеранів, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу.

До участі у конкурсі не допускаються громадські об'єднання ветеранів у разі, коли:

1) інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадське об’єднання ветеранів, що міститься у відкритих державних реєстрах;

2) проекти (програми, заходи) громадського об’єднання ветеранів не спрямований на реалізацію посилення соціального захисту членів громадських об’єднань ветеранів;

3) громадське об’єднання ветеранів відмовилось від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

4) громадське об’єднання ветеранів перебуває у стадії припинення;

5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

6) установлено факт порушення громадськими об’єднаннями ветеранів вимог бюджетного законодавства, крім попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

Проекти ( програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

- відродження національно – патріотичного виховання молоді;

- популяризація здорового способу життя серед населення міста;

- краєзнавча робота, охорона пам'яток історії;

- аналітична діяльність у відповідному напрямку;

- відзначення святкових, пам'ятних, історичних дат;

- - надання юридичних консультацій щодо соціальних гарантій.

Громадська (ветеранська) організація може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

- проведення круглих столів, конференцій, семінарів, тренінгів, курсів, фестивалів, виставок, інших навчальних, інформаційних та масових заходів;

- видання довідників, брошур, буклетів, інформаційних листівок;

- розробка та друк методичних та аналітичних матеріалів;

- проведення соціальних опитувань, фокус-груп, анкетувань;

- проведення інформаційних кампаній та організація висвітлення у засобах масової інформації діяльності ветеранських організацій;

- відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, відвідування військових поховань і пам'ятників;

- проведення спортивно-реабілітаційних заходів.

Не можуть бути підтримані проекти ( проекти, заходи), які:

- спрямовані на отримання прибутку;

- спрямовані на підтримку політичних партій;

- щодо яких встановлено факт порушення бюджетного законодавства у попередніх бюджетних періодах.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетної програми ( проекту, заходу), що подається для участі у конкурсі становить від 10 до 30 тис. грн. на рік.

За рахунок бюджетних коштів буде профінансовано 75% вартості програми ( проекту, заходу). Решта 25% необхідного обсягу фінансування програми ( проекту, заходу) повинні забезпечуватися громадськими ( ветеранськими) організаціями.

Загальний фонд конкурсу визначатиметься після затвердження бюджету міста на 2021 рік.

Конкурсні пропозиції, які подаються громадськими ( ветеранськими) організаціями для участі у конкурсі, мають бути складені українською мовою та повинні містити:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що додається за підписом керівника громадської (ветеранської) організації, скріплений печаткою організації ( у разі наявності) (додаток 1).

2) копії свідоцтва про реєстрацію та статуту ( положення) громадської ( ветеранської) організації, скріплені його печаткою ( у разі наявності);

3) копію документу про включення громадської ( ветеранської) організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) опис програм ( проектів, заходів) за формою, що додається (додаток 2).;

5) розрахунок витрат ( кошторис) та інформацію про джерела фінансування за формою, що додається (додаток 2);

6) інформацію про діяльність громадської ( ветеранської) організації, зокрема досвід виконання ( реалізації) програми ( проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської (ветеранської) організації, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за формою, що додається (додаток 3);

7) листи –підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

Увага!

На кожному аркуші копій документів ( крім заяви про участь, опису програми та кошторису), керівником громадської ( ветеранської) організації здійснюється відповідний запис " копія вірна", дата подання документів, П.І.Б. та власний підпис.

Конкурсна пропозиція має бути подана у друкованому та електронному вигляді. Кожна сторінка конкурсної пропозиції має бути пронумерована, а саме: пропозиція-прошита та скріплена печаткою громадської ( ветеранської ) організації ( за наявності).

Проекти, що подаються для участі у конкурсі повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Виконання ( реалізація) програм ( проектів, заходів), що подаються для участі в конкурсі, має відбутися протягом 2021 року.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються з дня опублікування оголошення, до 29 травня 2020 року (12:00) щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10:00 до 17:00 (у п’ятницю 15:45) , за адресою: м. Синельникове, вул. Довженко, 36, каб. №13.

Відповідальна особа: головний спеціаліст – юрисконсульт відділу праці, охорони праці та соціально – трудових відносин управління праці та соціального захисту населення Синельниківської міської ради, секретар комісії Водяницька Людмила Георгіївни, тел. 06662450278, upszn1231@gmail.com

Конкурс буде проводитися в три етапи.

Рішення конкурсної комісії з визначення програм ( проектів, заходів), розроблених громадськими (ветеранськими) організаціями, для виконання яких надається фінансова підтримка з міського бюджету в 2021 році розміщуються протягом трьох робочих днів на офіційному веб-сайті Синельниківської міської ради. Учасникові конкурсу на його вимогу може бути надана копія рішення конкурсної комісії.

Строки проведення конкурсу:

1. Оцінка конкурсних пропозицій та визначення їх рейтингу червень 2020 року.

2. Визначення конкурсною комісією переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для подання фінансової підтримки для виконання ( реалізації) кожної програми (проекту, заходу) - протягом 15 днів після затвердження міського бюджету на 2021 рік.

3. Затвердження організатором конкурсу переможців Конкурсу - протягом 15 днів після визначення конкурсною комісією переможців конкурсу.

ДОДАТКИ читати далі