Відповідно до вимог ст.16 Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), згідно з рішеннями Синельниківської міської ради від 17.02.2017 №281-18/VII «Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках», від 11 грудня 2018 № 613-36/VІІ «Про бюджет міста на 2019 рік», міське фінансове управління Синельниківської міської ради оголошує проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у 2019 році.

Конкурс буде проводитись серед банків, які відповідають вимогам Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 №6 (зі змінами).

Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 16-00 год. 16 січня 2019 року за адресою: вул.Виконкомівська, 30, м.Синельникове, Дніпропетровська область, 52500. Міське фінансове управління, кабінет 4.

Контактний телефон: 056 63 4 20 35 (Сірченко Людмила Викторівна).

Розгляд банківських пропозицій відбудеться 18 січня 2019 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Синельникове, Дніпропетровська область, вул.Каштанова,14, виконавчий комітет Синельниківської міської ради, кімн.1.

Заявка - пропозиція щодо розміщення у 2019 році тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Синельникового на депозитних рахунках в установах банків.

Відповідно до вимог ст. 16. Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), згідно з рішеннями Синельниківської міської ради від 17.02.2017 №281-18/VII «Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках», від 11 грудня 2018 № 613-36/VІІ «Про бюджет міста на 2019 рік», міське фінансове управління Синельниківської міської ради повідомляє про намір розміщення вільних залишків коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків, в яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів та до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних(депозитних) рахунках у банках планується в обсязі до 7 000 000,00 грн., з них:

  • загальний фонд – 5 400 000 грн.;
  • спеціальний фонд – 1 600 000 грн.

Розміщення тимчасово вільних коштів пропонується здійснювати з врахуванням наступних вимог, встановлених вищевказаним Порядком:

1.Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернені на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

2.Розмір процентних ставок за користування банками тимчасово вільними коштами визначається на договірних засадах з урахуванням вимог законодавства, зокрема нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють питання здійснення банками вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами.

3.Для участі в конкурсі банк-претендент або філія повинні подати конкурсній комісії таку документацію:

заяву на участь у конкурсі;

довіреність на ім’я особи, яка представлятиме інтереси банку-претендента під час проведення конкурсу;

засвідчені банком копії засновницьких документів банку-претендента або його філії;

інформацію Національного банку про відповідність банку вимогам п.3.6 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011р. №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках»;

проект договору банківського вкладу між міським фінансовим управлінням Синельниківської міської ради та банком;

конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, які обов’язково включають пропозиції щодо:

- процентної ставки по депозиту;

- терміну, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок міського бюджету за письмовим зверненням фінансового управління Синельниківської міської ради;

- розміру незнижувального залишку на депозитному рахунку;

- умов та періодичності сплати процентів.

4.Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу

(депозиту) між фінансовим управлінням Синельниківської міської ради і банком є:

- право вкладника на повернення вкладу(депозиту) або його частини до міського бюджету на першу вимогу вкладника;

- можливість постійного поповнення вкладу;

-заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового управління Синельниківської міської ради;

- відповідальність банку в разі не повернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки міського бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках;

5.В депозитному договорі з банком - переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011p. N 6 (зі змінами).

6.Критеріями при визначенні банку-переможця є:

- розмір процентної ставки за вкладом (депозитом) ;

- термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок міського бюджету за письмовим зверненням фінансового управління Синельниківської міської ради;

- розмір незнижувального залишку на депозитному рахунку або його відсутність;

- строки перерахування до міського бюджету процентів за вкладом;

- позитивний досвід спільної роботи.

7. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом(депозитом) на відповідний строк.

8. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 16-00 год. 16 січня 2019р. за адресою: вул.Виконкомівська,30, м.Синельникове, Дніпропетровської області 52500 , міське фінансове управління, кабінет 4. Контактний телефон: 056 63 4 20 35 (Сірченко Л.В.).

На конверті з пропозицією необхідно вказати: "Заява на участь в конкурсі."

9. Розкриття пропозицій відбудеться 18 січня 2019р. о 10-00 год. за адресою: м. Синельникове, Дніпропетровської області, вул.Каштанова,14, виконавчий комітет Синельниківської міської ради, кабінет 1.

10. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

11. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

12. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

13. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

14. До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.

15. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені в пункта 6 та 7 заявки - пропозиції.