Виконавчим комітетом Синельниківської міської ради підписано договір про співпрацю з регіональним сервісним центром (РСЦ) МВС України в Дніпропетровській області.

Відповідно до умов договору на базі центру надання адміністративних послуг Синельниківської міської ради мобільним сервісним центром РСЦ МВС надаватимуться такі послуги:

 1. Реєстрація та перереєстрація транспортних засобів:

Реєстрація, перереєстрація, заміна свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

Необхідні документи:

 1. Документ, що посвідчує особу власника (паспорт громадянина України, ідентифікаційний код).
 2. Документи, що підтверджують правомірність придбання транспортного засобу, а саме:

-договори, укладені на товарних біржах на зареєстрованих в уповноваженому органі МВС бланках;

-укладені та оформлені безпосередньо в сервісних центрах МВС у
присутності адміністраторів таких органів договори купівлі-продажу
(міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші
договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на
транспортний засіб;


-нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу (міни,
поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори,
на підставі яких здійснюється набуття права власності на
транспортний засіб;

-договори купівлі-продажу транспортних засобів, що підлягають
першій державній реєстрації в сервісних центрах МВС, за якими
продавцями виступають суб’єкти господарювання, що здійснюють
оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засобами, і які
підписані від імені таких суб’єктів уповноваженою особою і
скріплені печаткою (за її наявності);

-договір комісії між власником транспортного засобу і
суб’єктом господарювання, який за таким договором є комісіонером,
та договір купівлі-продажу транспортного засобу, за яким продавцем
є такий суб’єкт господарювання, які підписані від імені суб’єкта
господарювання уповноваженою особою та скріплені печаткою (за її
наявності), - у разі продажу транспортних засобів суб’єктами
господарювання, що здійснюють оптову та/або роздрібну торгівлю
транспортними засобами на підставі договору комісії, укладеного з
власником транспортного засобу;

-свідоцтва про право на спадщину, видані нотаріусом або
консульською установою, чи їх дублікати;

-рішення про закріплення транспортних засобів на праві
оперативного управління чи господарського відання, прийняті
власниками транспортних засобів чи особами, уповноваженими
управляти таким майном;

-рішення власників майна, уповноважених ними органів про
передачу транспортних засобів з державної в комунальну власність
чи з комунальної власності в державну власність;

-копія рішення суду, засвідчена в установленому порядку, із
зазначенням юридичних чи фізичних осіб, які визнаються власниками
транспортних засобів, марки, моделі, року випуску таких засобів, а
також ідентифікаційних номерів їх складових частин;

-довідка органу соціального захисту населення або управління
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань, що виділили
автомобіль або мотоколяску;

-акт приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно
з додатком 6, виданий підприємством-виробником або підприємством,
яке переобладнало чи встановило на транспортний засіб спеціальний
пристрій згідно із свідоцтвом про погодження конструкції
транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, із
зазначенням ідентифікаційних номерів такого транспортного засобу
та конкретного одержувача;

-митна декларація на бланку єдиного
адміністративного документа на паперовому носії або електронна
митна декларація, або видане органом доходів і зборів посвідчення
про реєстрацію в уповноважених органах МВС транспортних засобів чи
їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

-договір фінансового лізингу;

-акт про проведені електронні торги або постанова та акт про
передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу, видані органом
державної виконавчої служби або приватним виконавцем.

3.Документ, що посвідчує відповідність конструкції транспортного засобу встановленим вимогам безпеки дорожнього руху, (сертифікат відповідності, виданий виробником або його уповноваженим представником на підставі сертифіката типу транспортного засобу; сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу).

4.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, або свідоцтво з відміткою про зняття його з обліку (при перереєстрації).

 1. Для юридичної особи копії, приказу та рішення власника про придбання та реєстрації транспортного засобу, статуту підприємства, свідоцтва про реєстрацію підприємства, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ), доручення, довідка з військового комісаріату.
 2. Квитанції про сплату збору на обов’язкове пенсійне страхування (сплачується власниками легкових автомобілів у розмірі відсотків від вартості автомобіля, для нових транспортних засобів).
 3. Квитанції про сплату за послуги, та відшкодування вартості спеціальної продукції.

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, державного номерного знаку

 1. Заява власника про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, державного номерного знаку.
 2. Документ, що посвідчує особу власника (паспорт громадянина України, ідентифікаційний код).
 3. Пояснення власника транспортного засобу (акт службового розслідування для юридичної особи) щодо втрати свідоцтва про реєстрацію, або державного номерного знаку.
 4. Для юридичної особи копії, приказу, свідоцтва про реєстрацію підприємства, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ), доручення. довідка з військового комісаріату.
 5. Квитанції про сплату за послуги, та відшкодування вартості спеціальної продукції.

Зняття з обліку транспортного засобу ( вибраковки)

 1. Заява власника або уповноваженої особи про зняття з обліку транспортного засобу (вибраковки).
 2. Документ, що посвідчує особу власника (паспорт громадянина України, ідентифікаційний код)..
 3. Для юридичної особи копії, приказу та рішення власника про зняття з обліку транспортного засобу (вибраковки), статуту підприємства, свідоцтва про реєстрацію підприємства, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ), доручення, акти про вибраковку транспортного засобу. довідка з військового комісаріату.
 4. Квитанції про сплату за послуги, та відшкодування вартості спеціальної продукції.
 1. Заміна національного посвідчення водія

Необхідні документи:

 • паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;
 • ідентифікаційний код або серію та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
 • оригінал та ксерокопію документів про зміну особистих даних особи;
 • посвідчення водія;
 • медична довідка водія про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії;
 • квитанція про сплату коштів за бланкову продукцію та послуги МСЦ

Станом на 01.06.2017 року обмін посвідчення водія коштує 201 грн.

 1. Видача міжнародного посвідчення водія

Необхідні документи:

 • заява встановленого зразка;
 • національне посвідчення водія та його копія;
 • паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон(та їхні копії, які робить посадова особа сервісного Центру);
 • фотокартка розміром 3,5х4,5на матовому папері;
 • квитанція про сплату коштів за бланкову продукцію та послуги МСЦ

Станом на 01.06.2017 року обмін посвідчення водія коштує 8 грн. 16 коп.

 1. Прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей

Необхідні документи:

 • паспорт громадянина України (та його копія, які робить посадова особа сервісного Центру);
 • свідоцтво про народження (та його копя, які робить посадова особа сервісного Центру);
 • довіреність (якщо запит подається довіреною особою);

Довідка про відсутність судимостей надається безкоштовно.

Оформлення договору купівлі-продажу

Фізичні особи

 1. Паспорт, ідентифікаційний код продавця.
 2. Паспорт, ідентифікаційний код покупця.
 3. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
 4. Нотаріально посвідчене доручення на продаж транспортного засобу у разу його наявності.
 5. Оплата за перереєстрацію.
 6. У разі, якщо автомобіль продано в кредит, обов’язкова наявність документів про остаточний розрахунок з банківською установою.

Юридичні особи

 1. Доручення уповноваженого від підприємства на здійснення продажу та перереєстрації транспортного засобу.
 2. Рішення засновників про реалізацію та продаж транспортного засобу.
 3. Копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи.
 4. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
 5. У разі, якщо автомобіль продано в кредит, обов’язкова наявність документів про остаточний розрахунок з банківською установою.
 6. Надання довідки на транспортний засіб з військомату.

Адміністратори центру надання адміністративних послуг вестимуть облік заяв на послуги РСЦ. При наявності не менше 10 заявок на платні послуги РСЦ, з’ясовується дата прийому спеціалістами РСЦ та повідомляється заявникам.

Додаткову інформацію можна отримати у адміністраторів центру наджання адміністративних послуг Синельниківської міської ради за адресою: м. Синельникове, вул. Богми, 3а, або за телефоном 4-00-81.

Начальник центру

надання адміністративних послуг О.Л. Корнєв