виконання міського бюджету

Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 120,4 % (при плані надходжень – 15485,0 тис.грн. надійшло 18642,6 тис.грн) що на 2081,5 тис.грн. більше, ніж за відповідний період 2014 року, або на 12,6 % ( в співставних умовах).

Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду міського бюджету виконано в сумі 47277,0 тис. грн., або 90,1 % від плану періоду.

На утримання установ, що фінансуються за рахунок загального фонду міського бюджету, використано 24957,1 тис.грн, або 91,4 % від плану періоду.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за І половину червня виплачена у повному обсязі та в установлені терміни.

Проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

На соціальний захист населення (без видатків на утримання установ ) використано 20156,8 тис. грн., або 91,1 % від плану періоду, в тому числі за рахунок субвенції на державні соціальні виплати при плані 21889,3 тис.грн. виконання склало 19945,4 тис.грн., в т.ч.

на державну допомогу сім’ям з дітьми та інвалідам з дитинства і дітям інвалідам – 15749,3 тис. грн., що становить 100 % до нарахувань;

на пільги – 2083,7 тис.грн., з них оплачено нарахування поточного року в сумі 1963,0 тис.грн., або 84,5 % до нарахувань, та погашено заборгованість минулих років – 120,7 тис.грн.;

на субсидії населенню – 2112,4 тис.грн., з них оплачено нарахування поточного року в сумі 1733,6 тис.грн., або 45,2 % до нарахувань, та погашено заборгованість минулих років – 378,8 тис.грн.;

Видатки на перевезення пільгового контингенту громадян за рахунок субвенції з Державного бюджету становлять автомобільним транспортом 242,8 тис.грн, або 92,5 % до плану періоду та 50,9 % до нарахувань, залізничним транспортом – 338,1 тис.грн., або 40,7 % до плану періоду, заборгованість минулих років погашена в повному обсязі.

За рахунок субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам –вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім”ях за принципом «гроші ходять за дитиною» використано 449,3 тис.грн. на грошове забезпечення прийомним батькам 10-ти прийомних сімей на 17 дітей та дитячий будинок сімейного типу на 6 дітей.

На оплату робіт по благоустрою міста спрямовано 942,6 тис.грн. , або 78,2 % від плану періоду. Видатки спрямовувались на оплату послуг з озеленення міста, зовнішні оздоблювальні роботи, поточний ремонт пам'ятників, паспортизацію та експертну оцінку доріг, технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення, електроенергію, послуги з видалення та транспортування твердих побутових відходів, утримання мереж зливової каналізації та інвентаризації зелених насаджень, поточний ремонт доріг.

На утримання вулиць і доріг комунальної власності використано 82,8 тис.грн., або 98,9 % до плану періоду, кошти спрямовано на встановлення дорожніх знаків та дорожню розмітку.

Видатки спеціального фонду міського бюджету становлять 3838,2 тис.грн.

Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку при плані періоду 4196,8 тис.грн. становлять 2298,6 тис.грн, або 54,8 % до плану періоду, в т.ч погашена заборгованість минулого року в сумі 361,1 тис.грн.. Видатки бюджету розвитку спрямовано на капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади – 567,4 тис.грн., на благоустрій міста – 564,4 тис.грн, на капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності – 397,3 тис.грн, на капітальні вкладення - 139,7 тис.грн., на капітальний ремонт установ освіти – 510,3 тис.грн, на придбання комплектуючих до комп"ютерної техніки – 105,8 тис.грн., на поновлення бібліотечного фонду -3,0 тис.грн, на придбання та встановлення гідрантів - 10,7 тис.грн.

Видатки за рахунок власних надходжень установ склали 1539,6 тис.грн, з них видатки на оплату праці працівникам школи культури та мистецтв – 157,3 тис.грн, на харчування дітей та учнів – 785,0 тис.грн, оплата за енергоносії – 0,4 тис.грн., інші поточні видатки установ – 487,0 тис.грн., капітальні видатки – 109,9 тис.грн.

Начальник міського

фінансового управління В.Г.Дубовенко