За звітний період обсяг доходів міського бюджету (без врахування власних надходжень бюджетних установ) становить 221216,5 тис.грн., у тому числі надходження до загального фонду міського бюджету становлять 220126,1 тис.грн., з них податки та збори до загального фонду – 69475,6 тис.грн., або 103,6% до плану періоду, міжбюджетні трансферти – 150650,5 тис.грн. або 95,2% до плану періоду, надходження до спеціального фонду становлять 1090,4 тис.грн., з них надходження податків і зборів – 981,2 тис.грн. або 111,8% до плану періоду, міжбюджетні трансферти – 109,2 тис.грн. або 100,0% до плану періоду.

Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду міського бюджету виконано в сумі 202995,0тис.грн., або 91,0% від плану періоду.

Видатки загального фонду міського бюджету спрямовано:

- на утримання установ – 36,2%, або 73431,8 тис.грн.;

- на соціальний захист населення – 48,8%, або 98964,9 тис.грн.;

- на житлово – комунальне господарство – 2,2%, або 4536,6 тис.грн.;

- на утримання та розвиток автомобільних доріг – 1,4%, або 2755,6тис.грн.;

- на медичну субвенцію районному бюджету, для надання послуг з

охорони здоров’я населенню міста – 7,7%, або 15600,9 тис.грн.;

- на субвенцію районному бюджету на виконання заходів міської програми з охорони здоров’я – 0,5%, або 1050,0 тис.грн.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за І половину вересня виплачена у повному обсязі. Для забезпечення виплати заробітної плати за ІІ половину вересня у встановлені терміни кошти профінансовано на рахунки розпорядників 1 жовтня 2018 року.

Проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

За рахунок субвенцій на державні соціальні виплати використано :

на пільги та субсидії населенню при уточненому плані 65198,5 тис.грн. виконання склало 65198,5 тис.грн.;

на державну допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу при плані 34874,6 тис.грн. виконання склало 30150,1 тис.грн.

на забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т ч сімейного типу, прийомних сім`ях), в сім`ях патронатного вихователя при плані 1356,7 тис.грн. використано 1077,6 тис.грн..

Виконання видатків спеціального фонду становить 13468,1 тис.грн., в тому числі капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку – 10302,2 тис.грн.,видатки за рахунок фонду охорони природного середовища – 39,9 тис.грн. та видатки за рахунок власних надходжень установ – 3126,0тис.грн.

Начальник міськфінуправління В.Г. Дубовенко