За звітний період обсяг доходів міського бюджету (без врахування власних надходжень бюджетних установ) становить 17456,1 тис.грн., у тому числі надходження до загального фонду міського бюджету становлять 16606,8тис.грн., з них надходження податків та зборів загального фонду – 7218,0тис.грн., міжбюджетні трансферти – 9388,8 тис.грн., надходження до спеціального фонду становлять 849,3 тис.грн., з них надходження податків і зборів – 849,3 тис.грн.

Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду міського бюджету виконано в сумі 40128,0 тис.грн., або 80,0 % від плану періоду .

Видатки загального фонду міського бюджету спрямовано :

- на утримання установ - 35,1 % , або 14076,8 тис.грн.,

- на соціальний захист населення – 52,4 % , або 21030,2 тис.грн.,

- на житлово – комунальне господарство – 0,9 % , або 379,5 тис.грн. ,

- на медичну субвенцію районному бюджету, для надання послуг з охорони здоров”я населенню міста – 8,6 %, або 3466,7 тис.грн.

- на субвенцію районному бюджету на виконання заходів міської програми з охорони здоров’я – 2,6 %, або 1050,0 тис.грн.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за І половину лютого виплачена у повному обсязі. Для забезпечення виплати заробітної плати за ІІ половину лютого у встановлені терміни кошти профінансовано на рахунки розпорядників 1 березня 2018 року.

Проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

За рахунок субвенцій на державні соціальні виплати використано :

на пільги та субсидії населенню при уточненому плані 14894,7 тис.грн. виконання склало 13873,2 тис.грн.;

на державну допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу при плані 7073,6тис.грн. виконання склало 6669,7 тис.грн.

на забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т ч сімейного типу, прийомних сім`ях), в сім`ях патронатного вихователя при плані 282,0 тис.грн. використано 236,0 тис.грн..

Виконання видатків спеціального фонду становить 620,9 тис.грн., в тому числі капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку – 68,4 тис.грн., та видатки за рахунок власних надходжень установ – 552,5 тис.грн.

Начальник міськфінуправління В.Г.ДУБОВЕНКО