За звітний період обсяг доходів міського бюджету (без врахування власних надходжень бюджетних установ) становить 183522,3 тис.грн., у тому числі надходження до загального фонду міського бюджету становлять 182563,6 тис.грн., з них податки та збори до загального фонду – 52607,6 тис.грн., або 103,7% до плану періоду, міжбюджетні трансферти – 129956,0 тис.грн. або 95,2% до плану періоду, надходження до спеціального фонду становлять 958,7 тис.грн., з них надходження податків і зборів – 958,7 тис.грн. або 97,7% до плану періоду.

Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду міського бюджету виконано в сумі 173274,7тис.грн., або 91,9% від плану періоду.

Видатки загального фонду міського бюджету спрямовано:

- на утримання установ – 37,8%, або 65453,1 тис.грн.;

- на соціальний захист населення – 50,8%, або 87999,0 тис.грн.;

- на житлово – комунальне господарство – 2,1%, або 3719,4 тис.грн.;

- на утримання та розвиток автомобільних доріг – 1,4%, або 2437,6тис.грн.;

- на медичну субвенцію районному бюджету, для надання послуг з охорони здоров’я населенню міста – 7,0%, або 12133,9 тис.грн.;

- на субвенцію районному бюджету на виконання заходів міської програми з охорони здоров’я – 0,6%, або 1050,0 тис.грн.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за І половину липня виплачена у повному обсязі. Для забезпечення виплати заробітної плати за ІІ половину липня у встановлені терміни кошти профінансовано на рахунки розпорядників 1 серпня 2018 року.

Проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

За рахунок субвенцій на державні соціальні виплати використано :

на пільги та субсидії населенню при уточненому плані 62156,3 тис.грн. виконання склало 62156,2 тис.грн.;

на державну допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу при плані 25508,2 тис.грн. виконання склало 23324,4 тис.грн.

на забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т ч сімейного типу, прийомних сім`ях), в сім`ях патронатного вихователя при плані 1029,9 тис.грн. використано 830,4 тис.грн..

Виконання видатків спеціального фонду становить 7856,1 тис.грн., в тому числі капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку – 5508,7тис.грн.,видатки за рахунок фонду охорони природного середовища – 9,9 тис.грн. та видатки за рахунок власних надходжень установ – 2337,5тис.грн.

В.о.начальника міськфінуправління С.О.ФАСТОВА