За звітний період обсяг доходів міського бюджету (без врахування власних надходжень бюджетних установ) становить 118371,9 тис.грн., у тому числі надходження до загального фонду міського бюджету становлять 117506,0 тис.грн., з них податки та збори до загального фонду – 27929,1 тис.грн., або 100,1% до плану періоду, міжбюджетні трансферти – 89576,9 тис.грн. або 98,1% до плану періоду, надходження до спеціального фонду становлять 865,9 тис.грн., з них надходження податків і зборів – 865,9 тис.грн. або 102,1% до плану періода.

Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду міського бюджету виконано в сумі 112180,7 тис.грн., або 90,2 % від плану періоду .

Видатки загального фонду міського бюджету спрямовано :

- на утримання установ - 30,2 % , або 33823,9 тис.грн.,

- на соціальний захист населення – 61,9 % , або 69461,3 тис.грн.,

- на житлово – комунальне господарство – 0,8 % , або 911,8 тис.грн. ,

- на медичну субвенцію районному бюджету, для надання послуг з охорони здоров”я населенню міста – 6,2 %, або 6933,7 тис.грн.

- на субвенцію районному бюджету на виконання заходів міської програми з охорони здоров’я – 1,3 %, або 1050,0 тис.грн.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за І половину квітня виплачена у повному обсязі. Для забезпечення виплати заробітної плати за ІІ половину квітня у встановлені терміни кошти профінансовано на рахунки розпорядників 2 травня 2018 року.

Проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

За рахунок субвенцій на державні соціальні виплати використано :

на пільги та субсидії населенню при уточненому плані 54804,3 тис.грн. виконання склало 54804,3 тис.грн.;

на державну допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу при плані 14519,4 тис.грн. виконання склало 13475,7 тис.грн.

на забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т ч сімейного типу, прийомних сім`ях), в сім`ях патронатного вихователя при плані 569,7 тис.грн. використано 472,2 тис.грн..

Виконання видатків спеціального фонду становить 2611,5 тис.грн., в тому числі капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку – 1350,6 тис.грн., та видатки за рахунок власних надходжень установ – 1260,9 тис.грн.

Начальник міськфінуправління В.Г.ДУБОВЕНКО