Виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року (таблиця)

За звітний період рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 105,8%, що на 17,0% більше надходжень за відповідний період 2018 року.

В структурі доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів) найбільша питома вага належить:

- податку на доходи фізичних осіб – 68,1%, або 17236,1 тис.грн.

- місцевим податкам і зборам – 27,6%, або 6988,6 тис.грн.

Надходження до спеціального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) становлять 1069,6 тис.грн., з них власні надходження бюджетних установ – 1033,90тис.грн. та надходження податків і зборів – 35,7 тис.грн., з них надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища склали 28,9 тис.грн., надходження коштів пайової участі забудовників на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста – 6,8 тис.грн.

Відповідно до вимог чинного законодавства ресурси міського бюджету спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду бюджету міста виконано в сумі 61096,4 тис.грн., або 81,3% від плану періоду.

Видатки загального фонду міського бюджету спрямовано :

- на утримання установ - 39,9%, або 24366,3 тис.грн.,

- на соціальний захист населення – 44,2%, або 26982,6 тис.грн.,

- на житлово – комунальне господарство – 1,1%, або 653,4 тис.грн. ,

- на медичну субвенцію районному бюджету для надання послуг з охорони здоров’я населенню міста – 9,2%, або 5637,3 тис.грн.,

- на субвенцію районному бюджету на виконання заходів міської програми з охорони здоров’я – 3,7%, або 2262,2 тис.грн.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за І половину березня виплачена у повному обсязі. Для забезпечення виплати заробітної плати за ІІ половину березня у встановлені терміни кошти профінансовано на рахунки розпорядників 1 квітня 2019 року.

Проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

На соціальний захист населення (без видатків на утримання установ) при плані періоду 27640,9 тис.грн. використано 26982,6 тис.грн., або 97,6 % від плану, в тому числі за рахунок субвенції на державні соціальні виплати при плані 26357,9 тис.грн. виконання склало 26235,90тис.грн., з них:

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку - 9923,40тис.грн., що становить 100% до нарахувань;

на пільги – 1947,5 тис.грн. що становить 97,7% до нарахувань;

на субсидії населенню – 13967,7 тис.грн., з них на погашення заборгованості минулого року в повному обсязі в сумі 6297,0 тис.грн. та нарахування поточного року у сумі 7670,7 тис.грн.,або 99,6% до нарахувань;

на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 397,3 тис.грн. на грошове забезпечення прийомним батькам 11-ти прийомних сімей на 19 дітей та дитячий будинок сімейного типу на 6 дітей.

На компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом та на залізничному транспорті використано 351,0 тис.грн.

Комунальним некомерційним підприємством «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради» на виконання заходів міської програми Здоров’я населення міста використано 717,7 тис.грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на медикаменти 9 дітям – інвалідам, лікувальне харчування 2 дітям хворим на фенілкетунорію, на придбання туберкуліну.

На оплату робіт з благоустрою міста та житлово – комунальні послуги спрямовано 653,40тис.грн., або 60,4% від плану періоду. Видатки спрямовувались на санітарну очистку міста, видалення та транспортування сміття, технічне обслуговування та утримання зовнішнього освітлення, зимове утримання території міста, утримання кладовищ.

На утримання доріг використано 100,1 тис.грн, або 6,2% до плану періоду. Кошти використано на інвентаризацію, паспортизацію, експертну оцінку об’єктів благоустрою (доріг) та встановлення дорожніх знаків.

Виконання видатків спеціального фонду становить 4053,0 тис.грн., в тому числі капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку – 3265,40тис.грн., видатки за рахунок фонду охорони навколишнього середовища – 9,4 тис.грн. та видатки за рахунок власних надходжень установ – 778,20тис.грн.

Видатки бюджету розвитку використано на придбання бібліотечного фонду в дитячу бібліотеку – 5,70тис.грн., на придбання 3 снігоприбиральних машин – 59,7 тис.грн., на фінансову підтримку комунальним підприємствам «Водоканал» – 3000,0 тис.грн., «ЖЕК-1» – 80,0 тис.грн. та «ЖЕК-2» – 120 тис.грн.

Кошти фонду охорони навколишнього середовища спрямовано на ліквідацію стихійних звалищ.

Видатки за рахунок власних надходжень установ спрямовані на заробітну плату педагогічних працівників школи культури та мистецтв, на харчування дітей та учнів, на енергоносії, інші поточні видатки установ, капітальні видатки.

Інша субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році при плані року 870,0 тис.грн. та плані періоду 520,0 тис.грн. отримана та використана в сумі 242,0 тис.грн. за погодженням з депутатами обласної ради на надання матеріальної допомоги 39 громадянам.

Інша субвенція з бюджету Раївської об’єднаної територіальної громади при плані року 2238,7 тис.грн. отримана відповідно до плану періоду в сумі 86,9 тис.грн. та використана на утримання школи культури та мистецтв відділу культури та туризму за навчання дітей, які мешкають на території Раївської об’єднаної територіальної громади.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2019 року (без видатків, що проводяться за рахунок субвенцій на соціальні виплати) становить 4681,2 тис.грн. по видаткам установ на виплату заробітної плати працівникам, термін виплати якої не настав.

Кредиторська заборгованість по видаткам, що проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету на соціальні виплати, становить 363,50тис.грн., у тому числі по пільгах – 46,2 тис.грн., субсидіях населенню – 71,9 тис. грн., по видаткам, що здійснювались в минулих роках за рахунок субвенції з державного бюджету, а саме по пільговому проїзду залізничним транспортом в сумі 237,0 тис. грн. та пільгам окремим категоріям громадян з послуг зв'язку – 8,4 тис.грн.

Начальник міського фінансового управління Л.І.КІРПІЧОВА