За звітний період обсяг доходів міського бюджету (без врахування власних надходжень бюджетних установ) становить 297612,8 тис.грн., у тому числі надходження до загального фонду міського бюджету становлять 294883,9 тис.грн., з них податки та збори до загального фонду – 98808,7 тис.грн., або 101,3% до уточненого плану періоду, міжбюджетні трансферти – 196075,2 тис.грн. або 99,5% до уточненого плану періоду, надходження до спеціального фонду становлять 2728,9 тис.грн., з них надходження податків і зборів – 2619,7 тис.грн. або у 2,7 рази більше уточненого плану періоду, міжбюджетні трансферти – 109,2 тис.грн. або 100,0% до уточненого плану періоду.

Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду міського бюджету виконано в сумі 277098,1тис.грн., або 98,0% від плану.

Видатки загального фонду міського бюджету спрямовано:

- на утримання установ – 43,3%, або 120031,9 тис.грн.;

- на соціальний захист населення – 45,2%, або 125247,8 тис.грн.;

- на житлово – комунальне господарство – 2,1%, або 5461,7 тис.грн.;

- на утримання та розвиток автомобільних доріг – 1,2%, або 3380,4тис.грн.;

- на медичну субвенцію районному бюджету, для надання послуг з

охорони здоров’я населенню міста – 7,5%, або 20801,4 тис.грн.;

- на субвенцію районному бюджету на виконання заходів міської програми з охорони здоров’я – 0,4%, або 1050,0 тис.грн.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за грудень 2018 року виплачена у повному обсязі. Проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

За рахунок субвенцій на державні соціальні виплати використано :

на державну допомогу сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, при плані 40719,6 тис.грн. використано 40203,8 тис.грн., що становить 100,0% до нарахувань;

на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» при плані 1522,6 тис.грн. використано 1466,3 тис.грн. на грошове забезпечення прийомним батькам 11-ти прийомних сімей на 19 дітей та дитячий будинок сімейного типу на 8 дітей, що становить 100,0% до нарахувань;

на пільги при плані 6231,1 тис.грн. використано 6231,1 тис.грн., в т.ч. на погашення заборгованості минулих років -1105,9 тис.грн., що становить 100,0 % до заборгованості, на погашення поточних нарахувань – 5125,2 тис.грн., що становить 100,0% до нарахувань;

на субсидії населенню при плані 73914,6 тис.грн. використано 73913,8тис.грн., в т.ч. на погашення заборгованості минулих років – 31821,1 тис.грн., що становить 100,0 % до заборгованості, на погашення поточних нарахувань – 42092,7 тис.грн., що становить 86,0% до нарахувань.

Виконання видатків спеціального фонду становить 30487,9 тис.грн., в тому числі видатки за рахунок фонду охорони природного середовища – 83,7тис.грн., видатки за рахунок власних надходжень установ – 4723,0тис.грн., капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку – 25681,2 тис.грн.

Начальник міськфінуправління В.Г. Дубовенко