За звітний період обсяг доходів бюджету міста (без врахування власних надходжень бюджетних установ) становить – 2272,1 тис.грн, у тому числі надходження до загального фонду бюджету міста 2271,9 тис.грн, з них надходження податків та зборів загального фонду – 2005,5 тис.грн, міжбюджетні трансферти – 266,4 тис.грн, спеціального фонду -0,2 тис.грн.

За звітний період за пропозиціями головних розпорядників бюджетних коштів профінансовані видатки по загальному фонду:

на утримання установ – 4262,2 тис.грн, з них на виплату працівникам заробітної плати з нарахуваннями - 4261,1 тис.грн та на інші видатки з утримання установ – 1,1 тис.грн;

на надання допомоги дитині-сироті по досягненню 18 років – 1,8 тис.грн;

на матеріальну допомогу окремим категоріям громадян – 44,7 тис.грн;

на благоустрій міста (утримання об’єктів благоустрою КП "Благоустрій" Cинельниківської міської ради ) – 128,3 тис.грн.

Начальник міськфінуправління Л.І.КІРПІЧОВА