За звітний період обсяг доходів бюджету міста (без врахування власних надходжень бюджетних установ) становить – 8249,0 тис.грн, у тому числі надходження до загального фонду бюджету міста 8249,0 тис.грн, з них надходження податків та зборів загального фонду – 3397,2 тис.грн, міжбюджетні трансферти – 4851,8 тис.грн.

За звітний період за пропозиціями головних розпорядників бюджетних коштів профінансовані видатки по загальному фонду на виплату працівникам заробітної плати з нарахуваннями 38,8 тис.грн.

Начальник міськфінуправління Л.І.КІРПІЧОВА