За звітний період обсяг доходів бюджету міста (без врахування власних надходжень бюджетних установ) становить – 3179,3 тис.грн, у тому числі надходження до загального фонду бюджету міста 3179,3 тис.грн, з них надходження податків та зборів загального фонду – 492,6 тис.грн., міжбюджетні трансферти -2686,7 тис.грн., до спеціального фонду надходження відсутні.

За звітний період за пропозиціями головних розпорядників бюджетних коштів профінансовані видатки по загальному фонду:

на утримання установ – 5480,9 тис.грн, з них на виплату працівникам заробітної плати з нарахуваннями 5386,7 тис.грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 7,6 тис.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку профінансовано видатки в сумі 420,7 тис.грн., з них:

на попередню оплату по об’єкту «Капітальний ремонт частини покрівлі головного корпусу, покрівель альтанок та козирків ДНЗ №12» - 420,7 тис.грн.

Начальник міського

фінансового управління Л.І. КІРПІЧОВА