За звітний період обсяг доходів бюджету міста (без врахування власних надходжень бюджетних установ) становить – 2440,1 тис.грн, у тому числі надходження до загального фонду бюджету міста 2440,1 тис.грн, з них надходження податків та зборів загального фонду – 2204,1 тис.грн, міжбюджетні трансферти – 236,0 тис.грн.

За звітний період за пропозиціями головних розпорядників бюджетних коштів профінансовані видатки по загальному фонду:

на утримання установ – 28,7 тис.грн, з них на виплату працівникам установ заробітної плати з нарахуваннями - 25,1 тис.грн, на оплату за енергоносії – 0,5 тис.грн, інші видатки з утримання установ – 3,1 тис.грн;

на вуличне освітлення міста – 21,2 тис.грн.

Начальник міськфінуправління Лариса КІРПІЧОВА

© 2022 Supported by Gray