За звітний період обсяг доходів бюджету міста (без врахування власних надходжень бюджетних установ) становить – 8976,8 тис.грн, у тому числі надходження до загального фонду бюджету міста 8976,8 тис.грн, з них надходження податків та зборів загального фонду – 2973,0 тис.грн, міжбюджетні трансферти – 6003,8 тис.грн.

За звітний період за пропозиціями головних розпорядників бюджетних коштів профінансовані видатки по загальному фонду:

на утримання установ – 5277,6 тис.грн, з них на виплату працівникам установ заробітної плати з нарахуваннями - 5275,5 тис.грн, інші видатки з утримання установ – 2,1 тис.грн;

на матеріальну допомогу окремим категоріям громадян – 41,0 тис.грн;

на утримання об’єктів благоустрою – 29,9 тис.грн.

Начальник міськфінуправління Лариса КІРПІЧОВА

© 2022 Supported by Gray