З метою посилення співпраці з роботодавцями Державною службою зайнятості впроваджуються елементи дуальної форми навчання безробітних.

Під системою дуальної освіти мається на увазі практика, коли в підготовці молодих фахівців беруть участь одразу два заклади – навчальний (виш, коледж та ін..) і підприємство. Дана форма навчання значно посилює роль роботодаців у навчанні майбутніх працівників. Виробниче навчання та виробнича практика здійснюється безпосередньо в умовах виробництва з використанням матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу підприємства – замовника кадрів. Такий розподіл надає можливість максимально наблизити зміст навчання до вимог реального виробництва.

За дуальною формою здійснюється професійна підготовка за робітничими професіями та підвищення кваліфікації за окремими компетенціями з метою набуття слухачами окремих знань, умінь та новичок.

Детальну інформацію стосовно Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти можна отримати за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0193-20#Text

За довідками Ви можете звернутися до Синельниківської міськрайонної філії Дніпропетровського ОЦЗ за адресою:

м. Синельникове, вул. Центральна, буд. 76, або за тел. :(05663) 4-36-14.