ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

В Україні як в соціальній, правовій державі - людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Статті 1 та 3 Конституції України визначають, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Зазначені конституційні положення віднесено до розділу ІІ Конституції України «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина».

Право на соціальний захист віднесено до основоположних прав і свобод. Конституційне право на соціальний захист включає право громадян на забезпечення їх у старості. Зокрема, пенсія за віком, за вислугу років та інші її види, що призначаються у зв’язку з трудовою діяльністю, заслужені попередньою працею і є однією з форм соціального захисту. Цим визначається зміст і характер обов’язку держави стосовно тих громадян, які набули право на одержання пенсії. Закріплюючи на конституційному рівні право на соціальний захист кожного громадянина, без будь-яких винятків, держава реалізує положення статті 24 Конституції України, відповідно до якої громадяни мають рівні конституційні права і не може бути обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статті, етнічного та соціального походження, майнового стану, місяця проживання, за мовними та іншими ознаками.

Одним з основних пріоритетів діяльності Пенсійного фонду України є підвищення якості обслуговування громадян. Зокрема, зменшення необхідності особистого відвідання і часу обслуговування, а також підвищення якості своєчасного та доступного інформування українців про зміни в пенсійному законодавстві, їхні права і обов`язки. З огляду на ці завдання функціонує веб-портал Пенсійного фонду України.

Користувачі веб-порталу в будь-який момент, маючи доступ до мережі інтернету, отримають можливість ознайомитися з своїми індивідуальними даними про заробітну плату і страховий стаж, а пенсіонери можуть переглянути особисті пенсійні виплати. Щоб стати користувачем електронних послуг, достатньо один раз звернутися до Дніпровського приміського об’єднаного управління ПФУ Дніпропетровської області із заявою і отримати реєстраційний код (на підставі паспорту та ідентифікаційного коду).

Важливими джерелами інформації, які найбільш широко висвітлюють пріоритети державної пенсійної політики та стану її реалізації, є офіційні періодичні видання Пенсійного фонду України «Пенсійний кур’єр» та «Вісник Пенсійного фонду України».

Одним з основних пріоритетів Дніпровського приміського об’єднаного управління ПФУ Дніпропетровської області є і реалізація конституційного права громадян на звернення, що допомагає підвищити якість обслуговування та захистити права людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України. На сьогоднішній день існує законодавча база для практичної реалізації громадянами наданого їм Конституцією України права на звернення. Це насамперед Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян» а також Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації».

Задля реалізації права громадян на соціальний захист в управлінні функціонує окремий відділ з питань обслуговування та розгляду звернень громадян. Система «єдиного вікна», яка реалізована у цьому відділі дозволяє покращити прийом громадян та їх обслуговування. «Єдине вікно» забезпечує спрощення процедур отримання послуг, підвищення якості та комфортності їх надання, забезпечує відкритість та зрозумілість дій при їх отриманні.

Дніпровським приміським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Дніпропетровської області ведеться робота з особами, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції. Так, понад 1500 переселенців вже звернулось до управління за переведенням пенсії.

З метою більш повної реалізації прав громадян, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо пенсійного забезпечення, безпосередньо начальником управління, його заступниками та спеціалістами управління постійно здійснюються особисті та виїзні прийоми. Особлива увага приділяється виїзним прийомам до осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Належний рівень поінформованості населення щодо своїх прав та обов’язків є запорукою успішного втілення державної політики у сфері пенсійного забезпечення, а своєчасне і професійне надання людям допомоги – основна мета нашої діяльності.

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Дніпровського приміського об`єднаного управління

Пенсійного фонду України Дніпропетровської області Тетяна Подоляк

Пенсії за січень 2018 року виплатять у грудні

Дніпровським приміським об`єднаним управлінням Пенсійного фонду України Дніпропетровської області для забезпечння своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових та вихідних днів у січні 2018 року, в грудні поточного року проводиться фінансування коштів для виплати пенсій січня 2018 року.

Одержувачам пенсій через національного оператора зв`язку “Укрпошта” – за датами виплати з 4 по 8 січня 2018 року включно, виплата пенсій проводитиметься до кінця грудня 2017 року.

Одержувачам пенсій через рахунки в установах банків – до кінця поточного місяця буде забезпечено виплату пенсій в межах наявних коштів Фонду.

Відповідну постанову Кабінету Міністрів України № 970 “Деякі питання виплати пенсій” ухвалили 13.12.2017 року.

З усіх питань, пов `язаних з виплатою пенсій, пенсіонери можуть звертатись за телефоном “гарячої лінії” головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровскіій області (0562) 31 75 10; (0562) 31 75 26 або за телефоном “гарячої лінії”(073)4328278 Дніпровського пиміського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Дніпрпетровської області.

Голова ліквідаційної комісії

з припинення управління В.С. Підодвірна