Аналіз виконання бюджету м. Синельникового за результатами звітності УДКСУ у м. Синельниковому Дніпропетровської області за січень-липень 2018 року

За результатами звітності Управління Державної казначейської служби України у м.Синельниковому Дніпропетровської області за січень-липень 2018 року бюджет міста Синельникового при річному розписі використання по загальному фонду розпорядниками коштів 290 228 887,61 грн. касові видатки розпорядників коштів склали 173 274 747,70 грн. та по спеціальному фонду при річному розписі використання на рік 29 746 793,18 грн. видатки розпорядників коштів склали 7 856 100,71 грн.

В т.ч. протягом січня-липня 2018 року надійшло з державного бюджету до бюджету м. Синельникового субвенцій в сумі 115 631 353,35 грн. з них:

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в сумі 23 328 455,01 грн. , яку використано Управлінням праці та соціального захисту населення Синельниківської міської ради в сумі 23 324 420,23 грн.. Залишок на кінець звітного періоду на рахунках бюджетних установ становить 4 034,78 грн.;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню м. Синельникового на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло - , водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд ) в сумі 61 944 112,75 грн., яку використано Управлінням праці та соціального захисту населення Синельниківської міської ради в повному обсязі;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 212 174,50 грн., яку використано Управлінням праці та соціального захисту населення Синельниківської міської ради в сумі 212 107,86 грн. Залишок субвенції станом на 01.08.2018 року на рахунках Управління праці та соціального захисту населення Синельниківської міської ради складає 66,64 грн.;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 409 682,00 грн., яку використано КЗОЗ „Синельниківського центру Первинної медико - санітарної допомоги Синельниківської міської ради” в сумі 409 428,21 грн., залишок на кінець звітного періоду на рахунку бюджетної установи складає 253,79 грн.

- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 22 209 100,00 грн., яку використано Відділом освіти Синельниківської міської ради в сумі 19 522 386,23 грн. Залишок субвенції станом на 01.08.2018 року з урахуванням залишку на початок 2018 року на рахунках місцевого бюджету становить 2 756 922,76 грн.;

- Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 17 011 000,00 грн., з якої використано КЗОЗ „Синельниківського центру Первинної медико - санітарної допомоги Синельниківської міської ради” 4 631 539 87,66 грн.. Передано до районного бюджету 12 133 900,00 грн. Залишок станом на 01.08.2018 року з урахуванням залишку на початок 2018 року на рахунках місцевого бюджету становить 349 236,58 грн.;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 634 647,00 грн., яку використано Відділом освіти Синельниківської міської ради в сумі 16 518,39, залишок на кінець звітного періоду на рахунках міського бюджету складає 618 128,61 грн.;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя в сумі 830 413,13 грн.. яку використано Управлінням праці та соціального захисту населення Синельниківської міської ради в повному обсязі.;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов в сумі 784 883,96 грн., станом на 01.08.2018 року не використовувалась, залишок на кінець звітного періоду на рахунку бюджетної установи складає 784 883,96 грн.;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 400 785,00 грн. станом на 01.08.2018 року Відділом освіти Синельникіської міської ради була використана сума в розмірі 1 568,05 грн., залишок на кінець звітного періоду на рахунках міського бюджету складає 399 216,95 грн..

Станом на 01 серпня 2018 року позичка на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету з єдиного казначейського рахунку не надавалася. Заборгованість місцевого бюджету станом на 01 серпня 2018 року за короткотерміновою позичкою відсутня, та за середньостроковою позичкою заборгованість на обліку становить 6 266 280,24 грн.

Начальник управління О. А. Бутіна